Chủ đề mớiChủ đề mới  Hiển thị danh sách thành viênThành viên  LịchLịch  Tìm trên diễn đànTìm kiếm  Trợ giúpTrợ giúp
  Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập
Kiến thức Hoá học
 Diễn đàn :Phổ biến kiến thức :Kiến thức Hoá học
Message Icon Chủ đề: ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HOÁ LỚP 12 Trả lời bài viết Gửi bài viết mới
Tác giả Nội dung
phanungdiuem
Senior Member
Senior Member
Ảnh đại diện

Gia nhập: 22 May 2010
Trạng thái Online: Offline
Bài viết: 321
Trích dẫn phanungdiuem Replybullet Chủ đề: ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HOÁ LỚP 12
    Ngày gửi: 24 Apr 2011 lúc 2:47pm
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

TT.KTTH-HNDN&GDTX TỈNH

(Đề thi gồm có 02 trang)

 THI HỌC KỲ II - LỚP 12 NĂM 2011

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài 45 phút

 

 

 

Họ, tên thí sinh:........................................................................

Mã đề thi 104

 


LỚP 12A:.............................................................................
Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố là:

H =1; O = 16; Cl = 35,5; S = 32; N = 14; C = 12;

Fe = 56; Na = 23; Cu = 64; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137; Sr = 88.

 

Câu 1: Nhận xét nào sau đây là đúng

A. Nhôm kim loại không tác dụng với nước

B. Do có tính khử mạnh nên nhôm tác dụng với HCl, HNO3, H2SO4 trong mọi điều kiện

C. Trong phản của nhôm với dung dịch NaOH thì NaOH đóng vai trò là chất oxi hóa

D. Các vật dụng bằng nhôm thì không tan trong nước do được bảo vệ bởi lớp màng Al2O3

Câu 2: Kim loại có thể đẩy sắt ra khỏi muối Fe(NO3)3 là:

A. Ni                                B. Zn                               C. Cu                               D. Sn

Câu 3: Kim loại tan được trong axit HCl là

A. Cu                               B. Sn                               C. Ag                               D. Hg

Câu 4: Cho 10,0 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lit khí (đktc). Kim loại kiềm thổ đó là:

A. Ba                               B. Ca                              C. Sr                                D. Mg

Câu 5: Kết tủa Fe(OH)2 sinh ra khi cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch

A. KOH                           B. HCl                             C. NaCl                           D. KNO3

Câu 6: Có các kim loại Mg, Ni, Sn, Cu. Kim loại nào có thể dùng để bảo vệ điện hóa vỏ tàu biển làm bằng thép.

A. Cu                               B. Sn                               C. Mg                              D. Ni

Câu 7: Câu nào sau đây đúng

A. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3    B. Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl2

C. Cu có khả năng tan trong dung dịch PbCl2    D. Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3

Câu 8: Có thể phân biệt 3 dung dịch NaOH, HCl, HNO3 loãng bằng một thuốc thử là

A. Fe                               B. BaCO3                       C. Al                                D. Quỳ tím

Câu 9: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 

A. Không hiện tượng

B. Xuất hiện kết tủa

C. Xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan dần

D. Lúc đầu không hiện tượng sau đó xuất hiện kết tủa

Câu 10: Thổi khí CO dư qua 1,6 gam Fe2O3 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn. khối lượng Fe thu được là

A. 1,12 gam                   B. 4,8 gam                     C. 0,56 gam                   D. 11,2 gam

Câu 11: Hai chất được dùng làm mềm nước cứng vĩnh cửu là

A. NaCl, Ca(OH)2          B. Na2CO3, Ca(OH)2     C. Na2CO3, Na3PO4      D. Na2CO3, NaCl

Câu 12: Hòa tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X cần 100 ml dung dịch H2SO4 1 M. Giá trị của m là:

 

A. 4,6 gam                      B. 9,2 gam                     C. 6,9 gam                     D. 2,3 gam

Câu 13: Cho 8,6 gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và 4,48 lit khí H2 (đktc). Cô can dung dịch Y ta thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 11,4 gam                   B. 28,2 gam                   C. 22,8 gam                   D. 15,7 gam

Câu 14: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu tác dụng dung dịch axit HCl dư, kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng Cu trong hỗn hợp X là

A. 56 %                           B. 44 %                           C. 28 %                          D. 54 %

Câu 15: Phản ứng đặc trưng nhất của kim loại kiềm là phản ứng với

A. Oxi                              B. Dung dịch axit           C. Nước                         D. Dung dịch muối

Câu 16: Hiện tượng nào dưới đây mô tả không đúng?

A. Thêm dung dịch Cu vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện mầu xanh

B. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl2 thấy xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh

C. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu

D. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu

Câu 17: Cho phương trình hóa học: a Zn + b HNO3 -> c Zn(NO3)2 + d NO + e H2O

(a,b,c,d,e là các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d, e là

A. 40                               B. 10                               C. 5                                 D. 20

Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Fe FeCl3  Fe(OH)3      ( mỗi mũi tên ứng với một phản ứng ).

Hai chất X, Y lần lượt là:

A. CuCl2, Al(OH)3          B. Cl2, NaOH                  C. AlCl3, KOH                D. HCl, NaOH

Câu 19: Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì

A. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt cấu trúc bền vững.

B. Nguyên tử kim loại thường có 5,6,7 electron lớp ngoài cùng

C. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn

D. Nguyên tử kim loại có xu hướng nhường electron để trở thành ion dương

Câu 20: Cấu hình nào sau đây được viết đúng

A. 26Fe [Ar] 3d4 4s2        B. 26Fe [Ar] 3d7 4s2        C. 26Fe2+ [Ar] 3d4           D. 26Fe3+ [Ar] 3d5

Câu 21: Dung dịch FeCl3 không tác dụng với kim loại

A. Ag                               B. Zn                               C. Cu                               D. Fe

Câu 22: Cho các chất sau: NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl. Chất chỉ có khả năng làm mềm nước cứng tạm thời là

A. NaCl                           B. Ca(OH)2                     C. HCl                             D. Na2CO3

Câu 23: Để bảo quản kim loại kiềm cần

A. Ngâm chúng trong dầu hỏa                              B. Ngâm chúng trong ancol nguyên chất

C. Ngâm chúng vào nước                                    D. Giữ chúng trong lọ có nắp đậy kín

Câu 24: Dãy gồm các ion đều có cấu hình 1s22s22p6

A. K+, Ca2+, Al3+             B. Mg2+, Ca2+, Al3+        C. Na+, Mg2+, Al3+          D. Na+, Ca2+, Al3+

Câu 25: Nếu M là nguyên tố nhóm IIA thì oxit của nó có công thức là

A. MO                              B. M2O3                          C. MO2                            D. M2O

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

IP IP Logged
Trả lời bài viết Gửi bài viết mới
Xem trang in Xem trang in

Chuyển nhanh đến
Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xoá bài viết bạn đã gưi
Bạn không thể sửa bài viết bạn đã gửi
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn không thể bình chọn

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Trang này được tạo ra trong 0.093 giây.